Privacy verklaring Drostes Twente

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van www.drostes.nl en respecteert de privacy van alle gebruikers van de website drostes.nl en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dient u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door Drostes Twente worden verwerkt zijn als de volgende:

Persoonsgegevens die u zelf invult op het boekingsformulier, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer u via onze website een boeking wilt maken, vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw boeking en om u de status van uw boeking via e-mail mee te delen. We sturen u alleen een e-mail in de volgende gevallen:

– Ter bevestiging van uw boeking / wijziging of annulering: Nadat u een boeking heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingse-mail met alle informatie over uw boeking. Ook als u uw boeking wilt wijzigen of annuleren ontvangt u hiervan een bevestigingsemail.

– Om feedback over het hotel te vragen.

– Om u op de hoogte te stellen van hotelaanbiedingen als u heeft aangegeven die te willen ontvangen. U kunt echter te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen door de link te gebruiken in de mail, of stuur een mail naar info@drostes.nl

– Indien u geen gebruik heeft gemaakt van uw reservering en niet van tevoren een bericht heeft gestuurd dat u geen gebruik maakt van de reservering (no-show).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw boeking. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw verblijfsgegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de website.

Persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw boeking wordt via een beveiligde server (secure server) bij ons gemaakt. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke details en creditcarddetails codeert. Op deze manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of worden gebruikt voor andere doeleinden dan uw boeking.

De veilige verbinding tussen uw browser en onze website wordt geverifieerd door de firma Lucas IT.

Drostes Twente neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Drostes Twente zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Drostes Twente stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden met uitzondering van:

– Drostes Twente hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel wij alles in het werk stellen om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Drostes Twente van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om een hotelkamer te boeken. Drostes Twente kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om

  1. ) mee te werken aan een juridische procedure die tegen Drostes Twente wordt aangespannen
  2. ) de rechten of het eigendom van Drostes Twente, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen
  3. ) op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Drostes Twente, de website of de gemeenschap te beschermen.

Drostes Twente behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Drostes Twente verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

Logfiles

Zoals de meeste standaard website servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals internet protocol (IP) adressen, type browser, internet service provider (ISP), verwijzende/afsluitende pagina’s, type platform, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van de analyse van tendenzen, het beheer van de site, het traceren van gebruikersbewegingen in de gegevensverzameling, het opsporen van problemen met onze servers en het verzamelen van demografische gegevens voor algemeen gebruik. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Algemeen

Drostes Twente behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@drostes.nl.

Privacy Policy Boekingsmodule

Klik hier voor de privacy policy betreffende de boekingsmodule van de Herberg op onze website. 

Onze herberg is gesloten voor passanten. 

Donderdag 23 mei zijn wij weer geopend. Reserveren voor het restaurant kan hier

Vriendelijke groet,
Harald Droste & Droste’s Team